Přijímací řízení

Přijímací řízení VOŠE

19. 6. 2017 - pohovor I. kolo, přihlášky do 31. 5. 2017

26. 6. 2017 - pohovor  II. kolo, přihlášky do 18. 6. 2017

29. 8. 2017 - pohovor III. kolo, přihlášky do 31. 7. 2017

Přijímací řízení má formu ústního pohovoru.

Základním kritériem pro přijetí ke studiu jsou výsledky maturitních zkoušek, doložené při ústním pohovoru originálem maturitního vysvědčení. Pořadí uchazečů je dáno průměrným prospěchem u  maturity, uchazeči jsou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku (40 studentů).
Poplatek za přijímací řízení činí Kč 100,- a je splatný v hotovosti v den pohovoru v kanceláři školy.

 

Materiály ke stažení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V připojeném souboru najdete výsledkovou listinu 1. kola přijímacího řízení do 1. roč. oboru 63-41-N/21 Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí (VOŠE). Písemná rozhodnutí si mohou uchazeči vyzvednout osobně v kanceláři školy ve čtvrtek v době od 10:00 do 12:00; nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána doporučeně poštou na adresu uvedenou v přihlášce.

Materiály ke stažení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V připojeném souboru najdete výsledkovou listinu 2. kola přijímacího řízení do 1. roč. oboru 63-41N/21 Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí.

Písemná rozhodnutí si mohou uchazeči vyzvednout osobně v kanceláři školy ve čtvrtek 29. 6.  v době od 10:00 do 12:00; nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána doporučeně poštou na adresu uvededenou v přihlášce.

Materiály ke stažení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

V připojeném souboru najdete výsledky 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠE.

Písemné rozhodnutí si uchazeči mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy v pátek 1. 9. 2017 od 10:00 do 12:00; nevyzvednutá rozhodnutí budou zasílána doporučeně poštou.
Přijatí uchazeči uhradí školné za 1. pololetí ve výši 1.500,-- Kč do 15 dnů od obdržení rozhodnutí (pokyny k platbě budou přiloženy u rozhodnutí o přijetí).

Zahájení výuky pro 1. roč. VOŠE je 18. 9. 2017 V 8:30.

Materiály ke stažení

toplist