Studijní zaměření

Studujte u nás, co vás baví, nabízíme hodně. Vyberte si a realizujte svůj sen.

Firemní ekonomika

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a titulem DiS.

Název specializace:

Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí

Obsah specializace:

zásady firemního hospodaření s důrazem na marketing, finance a mezinárodní rozměr většiny  obchodů

praktické aspekty podnikání menších a středních firem

studium odborných ekonomických předmětů v angličtině

Duální systém výuky:

ve 2. a 3. ročníku se střídají osmitýdenní bloky teoretické výuky ve škole s placenou praxí ve firmě

Období školního vyučování:

září - červen (40 týdnů), rozdělené na zimní a letní semestr

Co ze mě bude?

Tím, že absolvent prošel náročnou jazykovou přípravou týkající se především ekonomické oblasti a že po dobu studia vykonával praxi (duální systém), a to především u zahraničních firem, je schopen hned po absolvování nastoupit na místa obchodních referentů, marketingových pracovníků, finančních manažerů nebo – po krátkém zapracování - i samostatných ekonomů.

Ohlasy studentů

  • Chtěl jsem, aby studium nebylo zaměřeno jen teoreticky, v této škole získám díky praxím zajímavý benefit do životopisu.
  • Škola mi rozšířila slovní zásobu v cizím jazyce a naučila mě systematické práce. Praxe větší šanci uplatnění na pracovním trhu.
  • Praxe je zkušenost k nezaplacení. Už nyní vím, že hledat pracovní místo bude snazší, jelikož se firmy poptávají po uchazečích, kteří mají již nějakou praxi, takové lidi jsou vždy upřednostňováni.
   
toplist