Důležité dokumenty

Na tomto místě najdete důležité dokumenty. 

Plán školního roku VOŠE je k nahlédnutí ZDE.

Učební plán VOŠE je k nahlédnutí  ZDE.   

Školní řád je k nahlédnutí zde. 

Materiály ke stažení

Absolutorium-okruhy AJ 2019-20[278 KB] zpráva České školní inspekce 2012[6242 KB] Absolutorium 2019-20 - otázky pro studenty[653 KB] poskytování informací podle zákona 106[315 KB] Publicita EU[72 KB] žádost studenta[261 KB]
toplist