Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení

4. 4. 2018 - V níže přiloženém souboru (KOA Přijímací řízení 2018) najdete rozmístění uchazečů do učeben v obou termínech přijímacích zkoušek. Pro lepší orientaci najdete v dalším souboru také tabulku s rozmístěním učeben v budově školy.

V přípojených souborech najdete kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2018/19 a formulář přihlášky ke studiu.

V souboru Výpočet bodů u přijímacích zkoušek si budete moci ověřit výpočet podle průměrného prospěchu a bodů získaných za jednotné testy (pozor, tabulka xls má dva listy!).

Přihlášky můžete posílat do školy poštou doporučeně, nebo donést osobně do kanceláře školy v době od 8:00 do 15:00 (v pátek do 14:30). Ujistěte se, prosím, že je na přihlášce uvedeno zvolené zaměření a podpisy jak uchazeče, tak zákonného zástupce. Lékařské potvrzení na přihlášku naše škola nevyžaduje.

Podrobné obecné informace o přijímacím řízení na SŠ najdete na webu MŠMT ČR:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Materiály ke stažení

toplist