Novinky

Vítáme vás na webu Karlínské obchodní akademie. Naše motto zní BE IN KARLÍN. Uvědomujeme si důležitost informačních technologií, na tomto místě budou proto zveřejňovány nejdůležitější novinky naší školy. 

Informace o provozu školy od 11. 5. 2020 Informace o provozu školy od 11. 5. 2020 25. 5. 2020 Přijímací zkoušky Písemná část přijímací zkoušky se koná v pondělí 8. června 2020. Začátek administrace zkoušky je v 8.30. Doporučujeme příchod do školy nejpozději v 8.00. Žáci odevzdají při vstupu do budovy školy... 25. 5. 2020 Provozní a hygienické podmínky během jednotných přijímacích zkoušek na Karlínské OA a VOŠE 8. 6. 2020 Provozní a hygienické podmínky během jednotných přijímacích zkoušek na Karlínské OA a VOŠE 8. 6. 2020 Čestné prohlášení o nexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 26. 5. 2020 Postup školy při hodnocení výsledků vzdělávání žáků KOA a VOŠE Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyučující zohlední: a)    podklady pro hodnocení získané do 10. 3. b)    podpůrně podklady získané během... 26. 5. 2020 Mimořádné opatření V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se s platností od středy 11. 3. 2020 do odvolání ruší výuka na obchodní akademii i vyšší odborné škole. Žádáme všechny naše... 26. 5. 2020 Informace ohledně konzultací se školním psychologem Zprávu pro rodiče, žáky a studenty naší školy od školní psycholožky naleznete zde. 26. 5. 2020 Maturitní zkoušky Aktualizované informace k maturitním zkouškám na Karlínské obchodní akademii a VOŠE v jarním zkušebním období 2020 naleznete zde. 26. 5. 2020 Pro rodiče a žáky - zásady distančního vzdělávání Dokument ohledně distančního vzdělávání vydaný ředitelem školy naleznete zde. 26. 5. 2020 Pokyny k ústním maturitním zkouškám a absolutoriím Pokyny k ústním maturitním zkouškám a absolutoriím 9. 6. 2020 Konzultace pro žáky 1. - 3. ročníku Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, od úterý 9. 6. 2020 budou vypsány konzultace pro žáky 1. až 3. ročníku. Nepůjde o klasickou výuku, její zajištění není s ohledem na současná opatření,...

Postup školy při hodnocení výsledků vzdělávání žáků KOA a VOŠE

Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyučující zohlední:

a)    podklady pro hodnocení získané do 10. 3.
b)    podpůrně podklady získané během distančního vzdělávání (snaha o pravidelnou práci
        a odevzdávání úkolů, výsledky samostudia, četba související se zadanými úkoly,
        zvládnutí technologií a pravidel pro práci, portfolia prací a sebehodnocení žáka)
c)    podpůrně hodnocení výsledků za 1. pololetí


Žáci 4. ročníku se dle § 3 vyhl. 211/2020 Sb. nebudou hodnotit stupněm neprospěl nebo slovem nehodnocen.

Pokud by takový žák měl být takto hodnocen, uvede se místo toho slovo prospěl, tudíž i u celkové hodnocení za 2. pololetí se na vysvědčení uvede slovo prospěl.

Žákům zůstává zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 ŠZ)

Do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do 10. 3. 2020.

Pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 ruším tato ustanovení školního řádu:
V čl. 9 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OA odst. 9.1 h a odst. 9.3.


Mgr. Petr Žák, ředitel školy

 

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

toplist