Novinky

Vítáme vás na webu Karlínské obchodní akademie. Naše motto zní BE IN KARLÍN. Uvědomujeme si důležitost informačních technologií, na tomto místě budou proto zveřejňovány nejdůležitější novinky naší školy. 

Pravidla vzdělávání v případě vyhlášení distanční výuky Pravidla vzdělávání v případě vyhlášení distanční výuky. Úřední hodiny kanceláře během distanční výuky Pondělí - pátek 9:00 - 14:00 Online třídní schůzky v úterý 24.11.2020 v 18:00 Třídní schůzky proběhnou v úterý 24.11.2020 v on-line formě. Návod jak se ke schůzce připojit naleznete zde. 9. 9. 2020 Spolupráce s programem Street Law Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ve školním roce 2020/2021 spolupracuje Karlínská obchodní akademie s programem Street Law Právnické fakulty Univezity Karlovy 9. 9. 2020 Opatření pro žáky ve školním roce 2020 - 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci Opatření pro žáky ve školním roce 2020 - 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci. 18. 9. 2020 Upozornění na povinnost nosit roušku či štít i v průběhu vyučovacích hodin Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví všichni žáci i zaměstnanci musí mít od pátku 18. 9. 2020 nasazenou roušku či štít i v průběhu vyučovacích hodin. 5. 10. 2020 Zahájení distančního vzdělávání od 5. 10. 2020 Dle nařízení Hygienické stanice HMP č. 15/2020 od 5. 10. 2020 zahajujeme distanční výuku (viz odkaz). Podrobnější informace obdrží žáci i rodiče prostřednictvím zpráv v systému Komens v Bakalářích.... 10. 11. 2020 Jsme zapojeni do projektu Demokratická škola Karlínská obchodní akademie a VOŠE je zapojena do projektu DEMOKRATICKÁ ŠKOLA s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001422. Projekt je financován Evropskou unií v operačním programu... 24. 11. 2020 Informace k provozu škol od 25. 11. 2020  Informace k provozu škol od 25. 11. 2020

Jsme zapojeni do projektu Demokratická škola

Karlínská obchodní akademie a VOŠE je zapojena do projektu DEMOKRATICKÁ ŠKOLA s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001422.
Projekt je financován Evropskou unií v operačním programu Praha - pól růstu ČR a je realizován neziskovou organizací EDUcentrum ve spolupráci s dalšími zapojenými středními školami v rozmezí od 1. dubna 2020 do 30. června 2022.

toplist