Studijní zaměření

Studujte u nás, co vás baví, nabízíme hodně. Vyberte si a realizujte svůj sen.

Mezinárodní hospodářství

Výuka cizích jazyků na obchodní akademii se zaměřením na ekonomiku mezinárodního hospodářství tvoří nejen nezbytnou součást středoškolského všeobecného vzdělání, ale prohlubuje též předpoklady pro lepší pracovní uplatnění v ekonomické sféře.


VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA PRAXI, ŠIROKÁ ŠKÁLA UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ

ODBORNÉ PŘEDMĚTY V ANGLIČTINĚ

MOŽNOST POKRAČOVÁNÍ STUDIA NA NAŠÍ VOŠE ČI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

STUDIUM ZAMĚŘENO NA ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

 

 

 

Co ze mě bude?

Učební plán OA se zaměřením na ekonomiku mezinárodního hospodářství umožňuje svým absolventům uplatnění především v povoláních zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, a to od samotného založení firmy až po její existenci tržním prostředí EU. Tyto předpoklady jsou dány jednak strukturou vyučovaných odborných předmětů a jednak skutečností, že některé odborné předměty jsou ve vyšších ročnících vyučovány v cizím jazyce.

 

Ohlasy studentů

  • Ještě nevím, jestli chci jít dál na "vejšku", možná mi bude stačit i voška.
  • Nalákalo mě provozování studentského klubu. Zajímá mě, jaké je to jednat s dodavateli. Láká mě komunikovat s různými lidmi, jo a také není ve škole odpoledka.
  • Chci odjet pracovat do zahraničí.
   
toplist