Maturitní zkouška

Maturitní zkoušky jaro 2017

1. Praktické maturitní zkoušky + opravné PMZ

Termíny konání PMZ pro čtvrté ročníky:

4.A , 4.A*a 4.B* pondělí 24. 4. 2017

4.B úterý 25. 4. 2017 a středa 26. 4. 2017

4.C úterý 25. 4. 2017

4.D a 4.D* středa 26. 4. 2017

Detailní rozpis žáků do učeben bude vyvěšen po pedagogické radě na nástěnce v budově školy.

2. Ústní maturitní zkoušky

11. 4. 2017 Český jazyk a literatura – písemná práce

2. 5. 2017 Matematika - didaktický test

2. 5. 2017 Anglický jazyk – písemná práce

3. 5. 2017 Český jazyk a literatura – didaktický test

3. 5. 2017 Anglický jazyk – didaktický test

4. 5. 2017 Německý jazyk – písemná práce + didaktický test

Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B a 4.D se konají od 16. května 2017 do 19. května 2017.

Ústní maturitní zkoušky třídy 4.A a 4.C se konají od 22. května 2017 do 26. května 2017.

Rozpis žáků k ústní maturitní zkoušce bude vyvěšen po závěrečné pedagogické radě pro čtvrté ročníky 19. dubna 2017.

 

Maturitní zkoušky pro obory Mezinárodní hospodářství, Firemní finance a Cestovní ruch 63-41-M/02, jarní zkušební období školního roku 2016/2017

Skladba maturitních předmětů:

Společná povinná část

1. Český jazyk

2. Výběr:

* Matematika

* Cizí jazyk

Profilová povinná část

3. Ekonomika/Ekonomika cestovního ruchu

4. Účetnictví

5. Praktická zkouška z odborných předmětů:

* Účetnictví v mezinárodním hospodářství, Účetnictví a firemní finance, Účetnictví v cestovním ruchu

* Obchodní dopis v AJ

* Průvodcovství (CR)

* Ekonomika (MH a FF)

Nepovinná zkouška společné části (max 2)

6. Cizí jazyk

7. Matematika

Schváleno 30. září 2016

Mgr. Petr Žák ředitel KOA a VOŠE

Důležité dokumenty k maturitní zkoušce:

Maturitní zkoušky - MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Seznam četby k maturitě je ZDE.

toplist