Studijní zaměření

Studujte u nás, co vás baví, nabízíme hodně. Vyberte si a realizujte svůj sen.

Cestovní ruch

Výuka cizích jazyků na obchodní akademii tvoří nejen nezbytnou součást středoškolského
všeobecného vzdělání, ale prohlubuje též předpoklady pro lepší pracovní uplatnění
v ekonomické sféře. U zaměření cestovní ruch je výuka oproti zaměření na ekonomiku
mezinárodního hospodářství obohacena o některé speciální jazykové předměty a též o vyšší
hodinovou dotaci druhého cizího jazyka ve 4. ročníku.
 

V RÁMCI PRAXE CESTOVNÍ KANCELÁŘ: POŘÁDÁNÍ AKCÍ, VÝLETŮ, EXKURZÍ

STUDIUM JE ZAMĚŘENO NA ROZVOJ VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ, NAPŘÍKLAD V PŘEDMĚTU KULTURNÍ DĚDICTVÍ

ZAJÍMAVÉ ODBORNÉ PŘEDMĚTY – MARKETING CESTOVÍHO RUCHU, EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU, PRŮVODCOSTVÍ,
GEOGRAFIE V CIZÍM JAZYCE

DŮRAZ NA VÝUKU DVOU CIZÍCH JAZYKŮ

 

Co ze mě bude?

Absolventi se uplatní především v povoláních zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, a to v subjektech různých právních forem. Příkladem uplatnění v této oblasti jsou pracovní místa spojená s oblastí cestovního ruchu, především v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v destinačním managementu, v podnicích s vazbou na cestovní ruch (turistická informační centra, hotely) a dále místa průvodců cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

 

Ohlasy studentů

  • Lákadlem byla výuka dvou cizích jazyků, chci dále pokračovat ve studiu cestovního ruchu v zahraničí.
  • Možnost vyzkoušet si reálné podnikání a přitom realizovat konkrétní projekt: zájezd, výlet...
  • Byla jsem se podívat na dnu otevřených dveří a moc se mi líbilo vybavení a také prostředí školy. Je to tu fajn.
   
toplist