Studijní zaměření

Studujte u nás, co vás baví, nabízíme hodně. Vyberte si a realizujte svůj sen.

Cestovní ruch

Výuka cizích jazyků na obchodní akademii tvoří nejen nezbytnou součást středoškolského
všeobecného vzdělání, ale prohlubuje též předpoklady pro lepší pracovní uplatnění
v ekonomické sféře. U zaměření cestovní ruch je výuka oproti zaměření na ekonomiku
mezinárodního hospodářství obohacena o některé speciální jazykové předměty a též o vyšší
hodinovou dotaci druhého cizího jazyka ve 4. ročníku.
 

V RÁMCI PRAXE CESTOVNÍ KANCELÁŘ: POŘÁDÁNÍ AKCÍ, VÝLETŮ, EXKURZÍ

STUDIUM JE ZAMĚŘENO NA ROZVOJ VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ, NAPŘÍKLAD V PŘEDMĚTU KULTURNÍ DĚDICTVÍ

ZAJÍMAVÉ ODBORNÉ PŘEDMĚTY – MARKETING CESTOVÍHO RUCHU, EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU, PRŮVODCOSTVÍ,
GEOGRAFIE V CIZÍM JAZYCE

DŮRAZ NA VÝUKU DVOU CIZÍCH JAZYKŮ

UČEBNÍ PLÁN SOUČASNÝCH PRVÁKŮ JE ZDE.

UČEBNÍ PLÁN SOUČASNÝCH DRUHÁKŮ JE ZDE.

UČEBNÍ PLÁN SOUČASNÝCH TŘEŤÁKŮ JE ZDE.

UČEBNÍ PLÁN SOUČASNÝCH ČTVRŤÁKŮ JE ZDE: 

Co ze mě bude?

Absolventi se uplatní především v povoláních zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, a to v subjektech různých právních forem. Příkladem uplatnění v této oblasti jsou pracovní místa spojená s oblastí cestovního ruchu, především v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v destinačním managementu, v podnicích s vazbou na cestovní ruch (turistická informační centra, hotely) a dále místa průvodců cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

 

Ohlasy studentů

  • Lákadlem byla výuka dvou cizích jazyků, chci dále pokračovat ve studiu cestovního ruchu v zahraničí.
  • Možnost vyzkoušet si reálné podnikání a přitom realizovat konkrétní projekt: zájezd, výlet...
  • Byla jsem se podívat na dnu otevřených dveří a moc se mi líbilo vybavení a také prostředí školy. Je to tu fajn.
   
toplist