Zázemí a vybavení

Kromě technického vybavení můžeme nabídnout i sportovní vyžití pro studenty  

Obchodní akademie

Technické prostředky

 • 5 počítačových učeben vybavených novými počítači
 • 11 učeben s interaktivní tabulí = moderní součást výuky
 • 3 jazykové učebny (AV systém)
 • Televizní informační systém je umístěn v přízemí školy
 • WiFi přístup na internet po celé budově
 • Stolky s el. zásuvkami pro nabíjení notebooků a mobilů
 • Dataprojektory ve všech PC učebnách
 • Multimediální sál je vybaven špičkovou technikou
 • Školní tablety v poslední době velmi obohatily výuku

Sport a volný čas

 • Klub Melmek: občerstvení, kopírka, místo pro odpočinek
 • 2 tělocvičny fotbal, florbal, basket, volejbal a další
 • 2 venkovní tartanová hřiště umožňují kvalitně sportovat
 • Lezecká stěna je naše veliká chlouba!
 • Posilovna je vybavena kvalitními stroji
 • 2 ping-pongové stoly jsou umístěny u tělocvičen
 • Sportujte i mimo hodiny TV, většina sportovišť je přístupná
 • Zdravověda předmět, který je zakončen kurzem první pomoci
 • Volitelné TV například plavání, Pal Mal (netradiční sporty) atd.
 • Zajímavé kurzy: lyžařský, sportovní, vodácký, adaptační.

Vyšší odborní škola ekonomická

Technické prostředky

 • Učebny s interaktivní tabulí= moderní výuka
 • PC učebny jsou nedílnou součástí výuky
 • Dataprojektory při výuce k prezentacím a názorným ukázkám
 • Konferenční styl nábytku a stolů v učebně
 • Možnost připojit notebook do el. sítě přímo u svého stolu
 • WiFi síť pro studenty v celé budově školy
 • Vlastní kuchyňka v učebně a úložné prostory
 • Šatní skříňky hned vedle učeben
 • Letní výuka v altánku zpříjemňuje atmosféru
 • Multimediální sál je vybaven špičkovou technikou

Sport a volný čas

 • 2 tělocvičny k dispozici i studentům VOŠE
 • 2 venkovní tartanová hřiště
 • Lezecká stěna pod vedením školených instruktorů
 • Posilovna je volně přístupná
 • 2 ping-pongové stoly zpříjemní náročnou výuku :-)
 • Kurzy studenti VOŠE můžou využívat naše lyžařské kurzy
 • Klub Melmekje internetovou kavárnou
toplist