Školská rada

PŘI ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH SE ZŘIZUJE ŠKOLSKÁ RADA.

ŠKOLSKÁ RADA OA

Karel Kopeček (předseda)

PhDr. Václav Bouda

Mgr. Jakub Zrzavý

Lenka Hejduková

Ing. Bc. Jan Matoušek

Ing. Pavlína Palová

 

ŠKOLSKÁ RADA - VOŠE

Stanislav Zrcek DiS. (předseda)

MgA. Petr Vilgus, Ph. D.

Mgr. Zuzana Šemberová

Ing. Miluše Klumpnerová

Jakub Pekárek

Kristýna Matiášková

 

 

 

Zápisy ze školských rad:

obchodní akademie

zápis 24.6.2015

zápis 26.10.2015

zápis 14. 6. 2016

zápis 15.6.2017

zápis 24. 10. 2017

zápis 14.6.2018

vyšší odborná škola

zápis 24.6.2015

zápis 26.10.2015

zápis 8.3.2017

zápis 25. 10. 2017

 

 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Další obecné informace zákon č. 561/2004 Sb.:

toplist