Školská rada

PŘI ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH SE ZŘIZUJE ŠKOLSKÁ RADA.

Zápisy z jednání školské rady:

26.10.2020

Doplňující volby do školské rady KOA ve dnech 7. - 8. 9. 2020

V souladu s § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 0330 ze dne 22.3.2005 vyhlašuje ředitel školy

doplňujíci volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Dokumenty týkající se voleb do školské rady KOA:

Jmenování členů přípravného výboru (zveřejněno 29. 6. 2020)

Pokyn k volbám (zveřejněno 25. 6. 2020)

Návrhy kandidátů (zveřejněno 25. 6. 2020)

Kandidáti do dopňujících voleb do ŠR KOA konaných ve dnech 7. - 8. 9. 2020 (zveřejněno 1. 9. 2020)

Oznámení o výsledcích voleb do ŠR - oznámení o opakované volbě (zveřejněno 9. 9. 2020)

Vzhledem k organizačním problémům je opakované hlasování ve věci volby nového člena školské rady posunuto od 18:00 hodin 15.9.2020 do 17:59 hodin 16.9.2020. Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy dne 17.9.2020

Výsledky voleb do školské rady (zveřejněno 17.9.2020)

 

ŠKOLSKÁ RADA OA

 

Radim Dohnal, MSc.

Mgr. Jakub Zrzavý

Mgr. Jana Hirková

Mgr. Tomáš Holubec

Mgr. Zuzana Šemberová

Alessandro Pulese

 

ŠKOLSKÁ RADA VOŠE

Stanislav Zrcek DiS. (předseda)

Radim Dohnal, MSc.

Mgr. Zuzana Šemberová

Ing. Olga Urbánková

toplist