Vize školy

Chceme vychovávat společensky odpovědné a tvůrčí podnikatele, manažery, zaměstnance. Škola musí být hodnotovou institucí.

BE IN KARLÍN = zajímá nás společensky prospěšné podnikání a veřejný prostor, jehož jsme součástí.

 

vychovávat společensky odpovědné a tvůrčí podnikatele, manažery, zaměstnance, občany 

vzdělávat studenty tak, aby obsah výuky byl co nejvíce propojen s reálným světem

škola jako místo setkávání komunity, ve které škola působí (obec/městská část, obyvatelé, podnikatelé, občanské iniciativy, studenti)

škola jako prostor pro spolupráci studentů s místními firmami, občanskými iniciativami a obcí na reálných projektech zaměřených na rozvoj komunity školy (veřejný prostor, sociální služby, ekologie, rozvoj podnikatelského prostředí, inovace atd..)
 

Reálné uskutečňování vize:

Každoroční konference s cílem budovat komunitu, sdílet zkušenosti a iniciovat spolupráci a síťování vizionářů ze škol (ředitelé, učitelé), businessu, veřejné správy a občanské společnosti. Viz stránka Konference.

Obohacování výuky a experimentování s inovacemi školního vzdělávacího programu na Karlínské obchodní akademii a VOŠE.
Pořádání a realizace tematických workshopů, volitelných seminářů, projektových dnů a motivace studentů k účasti na soutěžích a programech zaměřených na osobnostní rozvoj a rozvoj podnikatelského myšlení. Viz stránka naše IN.

Iniciování spolupráce s dalšími SŠ, VŠ a zahraničními partnery.
Aktuální kroky:
-navázání kontaktu s Waldorfským lyceem v Praze a Obchodní akademií Choceň
-registrace školy do Asociace společenské odpovědnosti (Program Odpovědná škola)
-zapojení se do projektu SEISMIC (FHS UK, Doc. Dohnalová)

 

  

 

toplist