Studentské firmy

 U nás ve škole studenti reálně podnikají!

Studentské firmy v letošním školním roce:

Aplikovaná ekonomie

Nepřetřžitá výuka od roku 1991.

Výuka 2 modulů – studentská společnost a teorie (dnes pod názvem e-learning).

Spolupráce s Junior Achievement – Akademie, worshopy, PC výukové programy

 

 

JUNIOR ACHIVEMENT

 

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě.

Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let.

Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.

Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů.

Základním školám nabízí organizace kurzy Abeceda podnikání a Profesní orientace. Studentům středních a vyšších odborných škol pomáhá v rámci předmětu JA Firma zakládat reálné obchodní společnosti, aby si vyzkoušeli podnikání v praxi, a zprostředkovává jim výuku ekonomické teorie, etické výchovy či interaktivních předmětů, kde se prostřednictvím počítačových simulací učí hospodařit s penězi nebo se stávají manažery výrobních firem.

Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Učitelům, kteří programy JA Czech vyučují, organizace zajistí kromě metodických a výukových materiálů i odborné proškolení.

e-learning = teorie podle elektronické učebnice i cvičebnice s odkazy na příslušné internetové stránky, součást maturitních témat z EKO, témata ze současného ekonomického světa, zaměření na makroekonomii

Studentské společnosti - jsou to reálné studentské firmy na bázi občanského sdružení podle Občanského zákoníku (jeho současné verze), výuka zaměřena na praktickou činnost v podnikatelském světě – založení, registrace, fungování firmy na tržním základě, likvidace firmy, dozírací funkci státu nahrazuje škola (placení nájemného, zákaz prodeje vybraných produktů).

Zaměření „cestovní ruch“ – firma má podobu cestovní kanceláře.

Ostatní zaměření – firma má podobu občerstvení (bufet nebo studentský klub s internetovou kavárnou).

toplist