Lázně Be in Karlín

PROGRAM KONFERENCE     OSOBNOSTI     NOVINKY     O NÁS     PARTNEŘI REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ    

Program konference

Inkluze

11:30 - 13:00

Vystupující - Klára Laurenčíková, Bob Kartous

Orientační kapacita 25 míst

Workshop bude zaměřen na tvorbu plánu pedagogické podpory s využitím kazuistiky konkrétního žáka. V rámci skupinové práce budou sestaveny návrhy opatření v jednotlivých položkách plánu, které budou následně společně reflektovány. Účastníci tak budou mít přiležitost společně vytvořit a sdílet zkušenosti s novým prvkem v systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klára Šimáčková Laurenčíková
je speciální pedagožka, působila jako náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro agendy inkluzivního vzdělávání, ústavní výchovy a prevence rizikového chování na školách. Je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Působí v týmu poradců Ministryně školství a Ministryně práce a sociálních věcí, je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a předsedkyní správní rady Asistence, o.p.s. Pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR.
Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů, je aktivní rovněž v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti. Absolvovala studijní pobyty v Nizozemí, Skandinávii a ve Velké Británii.
Je vdaná, má dvě děti.
 

Bob Kartous je vedoucím komunikace a analytikem think - tanku EDUin. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Učí na Vysoké školy ekonomiky a managementu, pomáhá rozjíždět vzdělávací start up Education Republic, v roce 2015 se podílel na obsahu a realizaci Fóra 2000, s centrem současné kultury DOX zrealizoval Mapu společenských stereotypů, podílí se na přípravě projektu Hrdinské imaginace psychologa Philipa Zimbarda v rámci nově vznikajícího Památníku ticha Bubny atd. Jeho další oblastí zájmu jsou média. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze.REGISTROVAT

Osobnosti

Dalibor Dědek

Člověk nemusí být milionář, aby si uvědomil, že pokud chce žít v podobném prostředí jako Švýcaři, tak pro to musí sám něco udělat. Nikdo to neudělá za něj, žádný spasitel nepřijede.

Bob Kartous

Sám mám dojem, že škola je taková, jaká by být neměla: místo aby byla pro děti, jsou děti pro školu. Místo aby rozvíjela, vnucuje a unifikuje. Místo aby vedla k poznání, odvádí od něj pozornost. Místo na pozornosti staví na poslušnosti.

Klára Laurenčíková

Tím, že je stále mnoho dětí vyčleněno mimo běžné školy, přicházíme o jejich talenty a vytváříme občany problematicky uplatnitelné na trhu práce. Pestrost kolektivu by měla být něco přirozeného.

Petr Žák

Těším se, až na lázních povím, jaké jsme rozjeli projekty. Naším hlavním cílem je vychovávat společensky odpovědné a tvůrčí podnikatele, manažery, zaměstnance a občany, vzdělávat studenty tak, aby obsah výuky byl co nejvíce propojen s realitou.

František Tichý

Přírodní škola je vhodná pro děti, které mají chuť být aktivní, které jsou trochu týmové a zároveň zvyklé a ochotné za něčím jít. Přijímat výzvy. Ten, kdo se jen veze životem, je u nás dost nešťastný, protože my ho pořád nutíme něco dělat.

Břetislav Svozil

Díky systému podpory, individualizace a diferenciace výuky si každé dítě v naší škole najde svoji cestu a roli a společně vytváříme komunitu, která funguje na vzájemné spolupráci, dobré komunikaci a soudržnosti.

Tomáš Hruda

Pokud bychom dokázali do vzdělávání více zapojit klíčové prvky konstruktivismu, budeme efektivně přijímat nejen znalosti, ale ruku v ruce s tím budeme rozvíjet i ty nejdůležitější měkké dovednosti, například týmovou spolupráci nebo kritické myšlení.

Jana Koubková

Energii čerpám ze všeho! Prostě život sám. Jen je potřeba „mít chuť chtít“, i když to občas nejde. Ale vítězství je na mé straně!

Petr Novák

Přitahuje mě dobrodružství, proměnlivost, pestrost a nevyzpytatelnost pedagogické práce. Spojení praxe a zkušenosti s pedagogickým instinktem a okamžitou improvizací je mým oblíbeným didaktickým nástrojem.

Lukáš Šlehofer

Je příjemné vidět, že se v českém školství, tolikrát kritizovaném, najdou školy a učitelé, kteří se snaží hledat cesty, jak zlepšit zaběhané postupy. Usilují o změnu stylu a způsobu výuky tak, aby více odpovídal potřebám současných dětí.

Miroslava Kellovská

Děti vědí, že s nimi jednáme jako rovní s rovnými, že nám mohou cokoliv říci a s čímkoliv se nám svěřit, že respektujeme jedinečnost a individualitu každého z nich.

Novinky

Vzácný host na workshopu o podnikavosti! Dalibor Dědek, zakladatel a majitel Jablotronu se zúčastní jednoho z workshopů, který je zaměřen na rozvoj podnikavosti. Velmi nás to těší, je to pro nás velká pocta!  Proč lázně? Byli jsme nadšení z ohlasů na konferenci BE IN KARLÍN. Byla to ohromná energetická vzpruha a zároveň to je závazek do dalšího snažení. Myslíme, si že klasický formát konferencí je docela přežitý. Konferenci vnímáme jako užitečný nástroj pro setkání lid... Lázeňské menu  I láska ke vzdělávání musí projít žaludkem. My v této oblasti máme skvělé spolupracovníky. Máme radost, že se na občertvení podílejí i naše studentské firmy, zajišťovat budou především coffee break.  Na oběd jsme domluvení s Foodin Petry ...
ŠKOLA JE SRDCEM DOMOVEM A ZAČÁTKEM ZMĚNY!  

Vize a myšlenka

 

 Pozvánka na Lázně BE IN KARLÍN

Letošní ročník se věnuje vzdělávání, představíme současné trendy, metody a inovace v pedagogice. Inspirujeme se zážitkovou pedagogikou, metodami konstruktivismu a konektivismu. Domníváme se, že tradiční formát konferencí (tzv. mluvící hlavy) je přežitý.

Lázně BE IN KARLÍN  proto budou prožitkové, praktické, inspirující i relaxační.

Táňa Šárovcová, Pavel Fiala:
„Jsme dva učitelé, které baví jejich práce. Myslíme si, že škola jako instituce má pořád smysl, že je potřebná a nenahraditelná. Jen v současné době nenaplňuje přesně funkci, kterou má mít. Je potřeba změn. Je potřeba nově definovat roli učitele. Nechceme být roboty a otroky systému. O smyslu vzdělávaní přemýšlíme každý den. Cítíme, že škola je srdcem, domovem a začátkem pozitivní změny“

Koordinátoři:

Taťána Šárovcová, mail: t-sarovcova@kollarovka.cz, telefon: 604234229

Pavel Fiala, mail: p-fiala@kollarovka.cz, telefon: 605905436

 

Konference je akreditovaná MŠMT. 

 

Pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, Radní pro školství a evropské fondy. 

 

Pod záštitou Romana Petruse, Starosta městské části Praha 8.

 

 

Partneři a podporovatelé

Děkujeme našim milým partnerům a donátorům. Přemýšlíte o tom nás finančně podpořit?  Budeme samozřejmě velmi rádi. Věříme, že pomůžete dobré věci, děkujeme...

Podporují nás
 
   
Finančně nás podpořili
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289
Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze.
  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289
   

 

toplist